In de sportmedia maken sportjournalisten gebruik van discoursen om betekenis te geven aan gebeurtenissen. Hiertoe behoort onder andere betekenisgeving aan huidskleur en etniciteit. Hoewel er al meerdere onderzoeken zijn uitgevoerd naar de betekenisgeving aan huidskleur en etniciteit in sportcommentaar, is er nog weinig bekend over betekenisgeving aan deze concepten binnen talkshows over sport. De talkshows zijn een populair genre binnen de sportmedia en verdienen meer onderzoek, zodat er inzicht verkregen kan worden in de manier waarop er hier betekenis wordt gegeven aan etnische groepen. In dit onderzoek is met een kwalitatieve inhoudsanalyse onderzocht door middel van welke discoursen er betekenis wordt gegeven aan voetbalspelers die door de tafelheren van Voetbal International worden besproken. Tijdens het geven van betekenis aan gebeurtenissen in de sportwereld kan er door de sportjournalisten gebruik worden gemaakt van stereotypes en door de grote populariteit van sportmedia wordt er een groot publiek bereikt. Dit maakt het onderzoek naar Voetbal International maatschappelijk relevant. De kwalitatieve insteek van het onderzoek levert verdiepend inzicht op in de manier waarop de sportjournalisten van Voetbal International betekenis geven aan huidskleur en etniciteit. De kwalitatieve analyse maakt het mogelijk om patronen te ontdekken die op het eerste oog niet zichtbaar zijn. De analyse is uitgevoerd vanuit het cultural studies perspective waarbij de strijd om betekenisgeving een belangrijk uitgangspunt vormt. Er is dus oog voor zowel het dominante discours als de alternatieve discoursen. Er zijn in totaal 10 afleveringen geanalyseerd die zijn uitgezonden in november en december van 2014. Uit het onderzoek is geconcludeerd dat het zogenaamde mentaal-fysieke discours dominant is en gebruikt wordt om tijdens de betekenisgeving onderscheid te maken in etnische groepen. De bevindingen geven een discours weer waarin de witte spelers positief naar voren komen binnen het mentale thema en de niet-witte spelers positief naar voren komen binnen het fysieke thema. De witte spelers worden omschreven in termen als slim, technisch, leiders en harde werkers. Dit zijn positieve associaties die behoren tot de categorie: mentale kwaliteiten. De niet-witte spelers worden positief omschreven in termen als snel en krachtig, kwaliteiten die behoren tot het fysieke thema. Binnen de context van sportevenementen lijken beide categorieën positief, maar het gaat echter ten koste van de erkenning die de niet-witte sporters krijgen voor hun prestaties. Als we dit binnen de sociaal-economische context plaatsen, zien we dat er bij het invullen van de ‘hogere functies’ in de maatschappij veel waarde wordt gehecht aan de mentale kwaliteiten en dat de fysieke kwaliteiten vooral tot hun recht komen in de ‘lagere functies’ van de arbeidsmarkt. Het mentaal-fysieke discours versterkt dus mogelijk op deze manier de machtspositie van de witte meerderheidsgroep in de westerse samenleving.

, , , ,
J.C. van Sterkenburg, M.N.M. Verboord
hdl.handle.net/2105/33511
Media en Cultuur
Erasmus School of History, Culture and Communication

E.N. Kuijper. (2015, November 12). Een onderzoek naar de discoursen over huidskleur en etniciteit in Voetbal International. Media en Cultuur. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/33511