In dit paper worden verschillende regressiemethoden uitgevoerd op symbolische data om vervolgens te oordelen welke methode het meest betrouwbaar is. De data is herschikt in de vorm van intervallen en middelpunten. Hierop werden Deming Regressie en middelpuntsregressie toegepast. De regressiemethode waarbij gebruik wordt gemaakt van empirische, symbolische statistieken (Covariantie-Regressie) geven de laagste standaarderrors in vergelijking met de eerder benoemde regressiemethoden. Om de standaarderrors te verkrijgen zijn er steekproeftrekkingen gegenereerd uit de data. Uit de resultaten valt af te leiden dat Deming Regressie minder presteert dan de andere regressiemethoden die overigens erg veel overeenkomsten vertonen in hun resultaten. Keywords: symbolic data, linear regression, bootstrap sampling, standard error, (co-)variance, parameter estimation.

Additional Metadata
Thesis Advisor Franses, P.H.B.F.
Persistent URL hdl.handle.net/2105/42973
Series Econometrie
Citation
Negash, M. (2018, August 9). Regression Analysis for Interval-Valued Data. Econometrie. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/42973