In dit onderzoek worden de tijdschriften van de theosofische vereniging de Orde van de Ster in het Oosten tussen 1914 en 1929 onderzocht, alsmede literatuur die het bestaan van de Orde en de tijdschriften verklaren. Naar aanleiding van dit onderzoek ben ik tot de conclusie gekomen dat een theosofische organisatie, die diende ter facilitering van de toekomstverwachtingen van de leden, een christelijke vorm kreeg en sterk leek op een christelijke adventistische beweging. De Orde van de Ster in het Oosten kreeg veel aanhang door de invloed van de aangewezen Wereldleraar Jiddu Krishnamurti’s, maar waarschijnlijk ook door de invloeden van de oprichters van de Orde, Annie Besant en George Arundale, die de Orde bewust een ‘christelijke’ Orde maakten. Het op die wijze vormen van een nieuwe religie wekte bij Krishnamurti veel weerstand op, waardoor hij in 1929 de Orde ophief. De paradox in het streven naar verlichting is goed zichtbaar in de Orde van de Ster in het Oosten. De leden streefden naar een tijdperk van verlichting, maar Krishnamurti wees de leden erop de verlichting niet in de toekomst te zoeken maar in het huidige moment. Deze paradox zou echter alleen in het ‘streven’ kunnen zitten. Logischerwijs kan er in de toekomst een nieuw tijdperk aanbreken, voor zover wij die definiëren, als de mensheid het massaal voor elkaar krijgt spiritueel te ontwaken. Dat wil zeggen, de aandacht volledig weet te richten op het nu.

Additional Metadata
Thesis Advisor R.J. Adriaansen
Persistent URL hdl.handle.net/2105/45949
Series Maatschappijgeschiedenis / History of Society
Citation
Y.Moret. (2018, July 27). De paradox van de spirituele ontwaking - De toekomstverwachtingen van de Orde van de Ster in het Oosten in het tijdschrift De Ster, 1914-1929. Maatschappijgeschiedenis / History of Society. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/45949