Relaties en de waarden die daarmee samenhangen zijn de afgelopen dertig jaar veranderd, dit is een verandering in cultuur. Dit is ook te zien op televisie. Cultuur wordt onder andere overgebracht door media. Dit zien we ook terug in de sitcoms. Zij geven de cultuur weer waarin wij leven, maar dan op een komische manier. De personages hebben verschillende soorten relaties, ze ervaren een conflict en proberen dit op te lossen. Dit zien we ook gebeuren in het dagelijkse leven, wellicht is het probleem in de sitcom wat overdreven, maar het oplossen gaat op een vergelijkbare manier als in het “echte leven”. De sitcoms zitten vol symbolen, net zoals de realiteit deels bestaat uit symbolen. Deze symbolen worden gebruikt om datgene wat mensen denken of meningen die mensen hebben over die werkelijkheid met anderen te delen. Daarom ga ik er van uit dat de sitcoms mee werken aan het creëren, reparen, handhaven en aanpassen van de realiteitsopvattingen die mensen hebben. Mensen zullen situaties zien die zij op zichzelf betrekken, maar omdat deze zo overdreven zijn, zullen zij hun eigen problemen kunnen relativeren. Waarschijnlijk zullen mensen zich realiseren dat de problemen die zij ondervinden, problemen zijn die in hun samenleving voorkomen. In deze thesis heb ik voornamelijk gekeken naar conflicten die zichtbaar waren in de sitcoms Friends, Seinfeld en Sex and the City. Met behulp van de narratieve analyse heb ik kunnen bepalen welke normen en waarden met elkaar in conflict waren en hoe zij uiteindelijk weer opgelost werden. Op die manier probeerde ik een onderscheid te maken tussen de opvattingen over relaties. Ik onderzocht of deze opvattingen modern of postmodern waren zoals ook Costera Meijer en Van Vossen dat hebben gedaan in hun onderzoek (2005). Bij hen draaide het voornamelijk om de keuzes die personages maakten in de conflicten die zij ondervonden en aan de hand van deze keuzes werd gekeken of de conflicten modern of postmodern waren. Naar mijn idee draait het meer om de drijfveren en afwegingen die de personages moeten maken. Er zijn wel een aantal verschillen waarneembaar in de drie sitcoms, alleen hebben deze niet per se te maken met het moderne dan wel postmoderne relatievertoog. Deze verschillen hebben te maken met de verhaallijnen en welke conflicten hierin waarneembaar waren. Voor mijn thesis moet de nadruk niet zozeer op modern of postmodern gelegd worden. Er zou meer gekeken moet worden naar de achterliggende gedachten bij het maken van een keuze. Naar mijn idee zou op die manier beter gekeken kunnen worden naar welke moderne en postmoderne opvattingen waarneembaar zijn. Voor mijn thesis geldt dat de opvattingen over relaties niet zozeer modern als postmodern zijn, maar eerder een combinatie van die twee dingen is.

Additional Metadata
Keywords media en journalistiek
Thesis Advisor Hitters, dr. E., Kersten MA, A.
Persistent URL hdl.handle.net/2105/4816
Series Media & Journalistiek
Citation
Mauricio Monteiro, Matilde. (2007, January 31). Hey, hey, hey, that's not the rule and you know it!. Media & Journalistiek. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/4816