In deze masterthesis wordt gekeken naar de representatie van de islam en moslims in Nederlandse kranten. De sociale groep van moslims wordt regelmatig negatief gerepresenteerd door zowel internationale als Nederlandse media. Veel onderzoek naar de representatie van de islam en moslims in de media is gedateerd en kijkt niet specifiek naar binnenlandse discussies rondom de islam en moslims. Om deze reden staat in de onderzoeksvraag centraal hoe de islam en moslims worden gerepresenteerd in recente nieuwsartikelen (28 februari 2017 – 28 februari 2019) over binnenlandse discussies in Nederlandse kranten. Krantenartikelen over de volgende drie onderwerpen zijn meegenomen: moskeeën, de hoofddoekjesdiscussie en islamitische feestdagen. Door middel van een kwalitatieve inhoudsanalyse (thematische analyse) zijn in totaal 45 artikelen geanalyseerd uit de vier grootste kranten: De Telegraaf, de Volkskrant, het NRC Handelsblad en het Algemeen Dagblad. De artikelen zijn verzameld via de online database LexisNexis. De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat er binnen de berichtgeving over moskeeën een negatief discours heerst, terwijl er binnen de berichtgeving over de hoofddoekjesdiscussie en islamitische feestdagen zowel een positief als negatief discours naar voren komt. Dit laat zien dat Nederlandse kranten twee van de drie onderwerpen op ambivalente manier belichten. Concluderend kan er worden gesteld dat er binnen de krantenartikelen processen van Othering te herkennen vallen, voornamelijk binnen artikelen over de bouw en financiering van moskeeën. Echter komt dit ook naar voren binnen artikelen over de hoofddoekjesdiscussie en islamitische feestdagen, onder andere doordat negatieve geluiden vanuit de maatschappij worden meegenomen door de kranten. Daarnaast wordt het dragen van de hoofddoek op de werkvloer samen met islamitische feestdagen gerepresenteerd als ofwel onderdeel van de Nederlandse samenleving ofwel iets cultureel afwijkends. Tot slot geven de kranten in de berichtgeving wel een stem aan de sociale groep van moslims door ze aan het woord te laten komen, maar slechts in beperkte mate.

media, creative industries, moslims, islam, representatie, etniciteit, krantenartikelen
J. van Sterkenburg
hdl.handle.net/2105/49915
Media & Creative Industries
Erasmus School of History, Culture and Communication

A. van Haaften. (2019, June 26). De representatie van de islam en moslims in Nederlandse kranten in de periode 2017 – 2019 Een kwalitatief onderzoek naar recente berichtgeving over Nederlandse discussies over de islam en moslims.. Media & Creative Industries. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/49915