De film Black Panther wordt geprezen om haar representatie van Afrika als een rijk werelddeel en de aanwezigheid van donkere acteurs en actrices in de film. Alhoewel er met veel lof over de film wordt gesproken is er ook sprake van controversie rondom de film omdat er in de film voornamelijk donkere acteurs en actrices spelen. Om te onderzoeken in hoeverre Nederlandse millennials waarde geven aan de representatie van ras in de film Black Panther is de volgende hoofdvraag opgesteld; Hoe geven Nederlandse millennials betekenis aan rassenrepresentatie in de film Black Panther? Het onderzoek is uitgevoerd door middel van literatuuronderzoek en door het verrichten van focusgroepen. Er zijn vijf focusgroepen uitgevoerd met vierentwintig Nederlandse millennials, die tussen de 16 jaar en 34 jaar oud zijn. De data uit deze focusgroepen zijn getranscribeerd en thematisch geanalyseerd. Uit deze analyse zijn er vier thema’s gecreëerd: film/kijkgedrag van Nederlandse millennials, kijk op representatie in de media, beoordeling van de film Black Panther en kijk op representatie in de film Black Panther. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat Nederlandse millennials betekenis geven aan rassenrepresentatie door middel van de representaties van vrouwen en de representatie van Afrika als rijk werelddeel in de film Black Panther. Hierbij worden de donkere vrouwen in de film Black Panther bestempeld als slim en onafhankelijk door de respondenten. Afrika als rijk werelddeel in de film Black Panther wordt bestempeld als een vooruitstrevend beeld van Afrika wat strookt met stereotyperende beelden van Afrika als arm werelddeel wat niet voort kan bestaan zonder de hulp van de Westerse wereld.

, , , , ,
Driessen, S.
hdl.handle.net/2105/56161
Media & Creative Industries
Erasmus School of History, Culture and Communication

Soares, Jaleesa. (2019, July). HOW DO WE REALLY FEEL ABOUT REPRESENTATION IN THE MOVIE BLACK PANTHER? A study about the ways in which Dutch Millennials give meaning to race representation in the movie Black Panther. Media & Creative Industries. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/56161