Op 6 januari 2021 werden de Verenigde Staten geconfronteerd met de bestorming van het Capitool. Een gebeurtenis waarbij verschillende realiteiten en ideologieën bij betrokken waren. Om de bestorming te kunnen begrijpen, wendden mensen zich tot de media voor informatie en interpretatie. Echter wendden mensen zich vaak tot media uit hun eigen echokamer, waardoor het probleem ontstaat dat zij alleen informatie en interpretaties tegenkomen die hun mening weerspiegelt. De focus van deze thesis ligt daarom in de rol van de media bij het schrijven van nieuwsartikelen naar aanleiding van de gebeurtenis van 6 januari. Deze scriptie richt zich op kranten, omdat zij in het bijzonder niet alleen de functie hebben om het nieuws te verslaan, maar ook om het nieuws te interpreteren voor de lezer. Dit doen journalisten op basis van hun ideologische voorkeur. Omdat bij de bestorming de rol van ideologie bij de media een aanzienlijke rol speelde, is het van belang deze te onderzoeken in de artikelen in de nasleep van de gebeurtenis. Dit leidt tot de onderzoeksvraag: Welke rol speelt ideologie bij de berichtgeving van Amerikaanse kranten over de bestorming van het Capitool in Washington? De analyse is toegespitst op de eerste week na de gebeurtenissen in drie kranten van liberale (The New York Times), centrum (USA Today) tot conservatieve (The Wall Street Journal) inslag. De focus ligt bij naar de manier waarop de gebeurtenis in de media wordt gepresenteerd, de identiteiten van de betrokken groepen en personen en mogelijke verborgen ideologieën. De studie gebruikt Fairclough's theoretisch kader om te kijken naar: a) de socioculturele context rondom de gebeurtenis (socioculturele praktijk); b) de processen van tekstproductie en -consumptie die betrokken zijn bij het produceren van nieuws (discours praktijk); c) de tekst zelf (tekst). Geïntegreerd in dit kader is van Dijk's socioculturele analyse, waarmee de cognitieve processen achter de consumptie van tekst worden bestudeerd. De analyse onthult dat de kranten uit verschillende politieke spectrums, allemaal een liberale inslag hebben in de manier waarop ze de gebeurtenis beschrijven. De kranten zijn het eens over de manier waarop ze het evenement beschrijven, de menigte beschrijven, de president bekritiseren en de Republikeinen bekritiseren. De woorden die zij hiervoor gebruiken verschillen tussen de kranten en bijvoorbeeld de conservatieve Wall Street Journal is in de geselecteerde artikelen niet meer zo conservatief als gewoonlijk. Onderzoek van de processen en omstandigheden rond de productie van de nieuwsartikelen, de demografie van de lezers, laat zien hoe deze ook sterk beïnvloed worden door de ideologieën van de schrijver. In de conclusie worden, op basis van het onderzoek, suggesties gedaan voor de wijze waarop het besef van taal en ideologie een rol kunnen spelen in het mediaonderwijs op middelbare schoolniveau. Er zal worden betoogd dat leerlingen moeten worden toegerust met hulpmiddelen en kennis, zoals die in deze scriptie zijn gebruikt, om kritisch te analyseren en bloot te leggen hoe taal wordt gebruikt om ideologieën in krantenartikelen te behartigen.

, , , ,
Dr. Mijke Slot
hdl.handle.net/2105/60695
Media & Journalistiek
Erasmus School of History, Culture and Communication

Lennart van der Aa. (2021, July). Een bestorming van realiteit. Een kwalitatief onderzoek naar de berichtgeving van Amerikaanse kranten over de bestorming van het Capitool op 6 januari. Media & Journalistiek. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/60695