Het realiseren van sociaal bereik van jeugdinterventies, of de bekendheid en vertrouwdheid van kansarme gezinnen met gezinsondersteuning en voorzieningen, blijkt in de praktijk een uitdaging. Gebrek aan maatwerk, inlevingsvermogen en vertrouwen zijn hier vaak debet aan. Team Toekomst (TT), één van de teams in het Veerkrachtig BoTu 2028 programma, tracht via cocreatie en inzet van linkwerkers een doeltreffende jeugdinterventie te realiseren. Zij streven om het sociaal bereik van hun interventie te optimaliseren door in te zetten op binding tussen hun linkwerkers en deelnemende gezinnen. In dit Participatory Action Research wordt, middels een samenwerking met participanten, onderzocht hoe binding optreedt en versterkt kan worden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen sociale en structurele binding, welke potentieel via een feedbackloop op elkaar in werken. De bevindingen tonen aan dat sociale binding, oftewel een vertrouwensband tussen linkwerker en deelnemers, door de persoonlijke werkwijze van de linkwerker snel ontstaat. De sociale binding lijkt cocreatie, oftewel een samenwerking tussen linkwerker en deelnemer in de interventie, te bevorderen waardoor structurele binding optreedt. Echter, structurele binding treedt niet altijd op: er spelen meer factoren mee in de ontwikkeling van structurele binding dan de feedbackloop omvat. Vraagstukken rond de opbouw van onafhankelijkheid en participatie in de interventie moeten daarom blijvend in acht genomen worden met oog op het verduurzamen van binding.

, , , ,
Thomas Swerts, Marieke van Houte
hdl.handle.net/2105/61654
Sociology
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Stoker, L. (2021, June 20). ‘Binding voor een kansrijke toekomst’ Een Participatory Action Research naar het versterken en verduurzamen van sociale en structurele binding met kansarme gezinnen in Bospolder-Tussendijken.. Sociology. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/61654